Εκλογές στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής

Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την επιλογή των μελών που θα απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ). Ψηλά στην σειρά της τελικής κατάταξης βρέθηκε ο Κώστας Ιωαννίδης. Ο Δήμαρχος Βριλησσίων φαίνεται πως αποτέλεσε κυρίαρχη επιλογή κοινής αποδοχής πέρα από τις στενές κομματικές γραμμές. Είναι σαφές ότι στο πρόσωπο του αναγνωρίστηκε για ακόμα μια φορά η προσφορά του στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για περισσότερο από 17 χρόνια εκ των οπίων τα πέντε τελευταία από την θέση του Δημάρχου Βριλησσίων. Τις επόμενες ημέρες θα συγκληθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να εκλέξει το προεδρείο.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ