Εξαιρέσεις και διευκολύνσεις για το Ειδικό Τέλος στα ακίνητα

Την εξαίρεση ορισμένων ευπαθών ομάδων από την καταβολή του τέλους ακινήτων καθώς και την παροχή διευκολύνσεων σε ορισμένες περιπτώσεις φορολογουμένων αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών, μετά από νέα σύσκεψη με στελέχη της ΔΕΗ.

Στη σύσκεψη, που έγινε υπό την προεδρία του υπουργού Οικονομικών, Ευάγγελου Βενιζέλου και μετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες και η διοίκηση της ΔΕΗ, διαπιστώθηκε ότι η ροή εξόφλησης του φόρου μέσω της ΔΕΗ είναι ικανοποιητική και ανέρχεται στο 80%.

 

Οι μετέχοντες στη σύσκεψη αποφάσισαν την εξαίρεση όσων έχουν αναπηρία από 80% και άνω, ανεξαρτήτως της αιτιολογίας, καθώς και όσων τελούν υπό κάθε είδους μηχανική υποστήριξη.

Εφόσον υπάρχουν ευπαθείς ομάδες ή ακόμα και ατομικές περιπτώσεις που δεν υπάγονται στις ρητά προβλεπόμενες από το νόμο εξαιρέσεις, θα υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στις εξαιρέσεις μετά από έλεγχο της κάθε ειδικής περίπτωσης που ζητά την υπαγωγή της στις εξαιρέσεις αυτές. Ο έλεγχος θα διενεργείται επιτόπου από τριμελείς επιτροπές που θα συσταθούν αμέσως.

Επίσης, η ΔΕΗ θα εφαρμόσει τις ρυθμίσεις με τρόπο ώστε να μην διακόπτεται η παροχή ρεύματος σε όποιον έχει αποδεδειγμένη αδυναμία καταβολής του τέλους, αλλά να διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε αυτούς που παρά την δυνατότητά τους να εκπληρώσουν αυτή τη φορολογική τους υποχρέωση, δεν το πράττουν.

Παράλληλα, για όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην καταβολή της δόσης λόγω των μειώσεων στις αποδοχές και βαρύνονται με στεγαστικό δάνειο, αποφασίστηκε ότι θα γίνει προσπάθεια συνεννόησης με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στον διακανονισμό των δανείων να ληφθεί υπόψη και η υποχρέωση καταβολής του ειδικού τέλους μέσω της ΔΕΗ.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ