Η βελτίωση των αστικών υποδομών είναι η βάση για την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας στην πόλη μας. Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μέσω ενός ολοκληρωμένου τεχνικού σχεδίου για τα έργα που πρέπει να γίνουν αλλά και για τη συντήρηση και αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών υποδομών αποτελεί προτεραιότητά μας.

Βασική φιλοσοφία του προγράμματός μας είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών που έχουν ως στόχο τη σύνδεσή μας με τις πλέον σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Ο εκσυγχρονισμός του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις υποθέσεις της πόλης μας προκύπτει από μια βαθιά κοινωνική ανάγκη: την αμεσότερη, διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Βασικός πυλώνας του σχεδιασμού μας αποτελεί η ενίσχυση της τοπικής οικονομικής και εμπορικής ανάπτυξης καθώς και η ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης μέσω συγκεκριμένης δέσμης πολιτικών που θα εστιάζουν στην εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την ανάπτυξη…

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται σήμερα να διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο κοινωνικής προστασίας σχεδιάζοντας και δημιουργώντας ένα πλέγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και ίσων ευκαιριών για όλους. Ιδιαίτερα οι Δήμοι πρέπει να αναπτυχθούν σε πυλώνες προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων στην υγεία, στην προστασία της οικογένειας…

Αν θέλουμε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία τότε οφείλουμε να ξεκινήσουμε από την Παιδεία. Από τον τρόπο δηλαδή που θέτουμε τα θεμέλια πάνω στα οποία θα χτίσουμε το κοινό μας παρόν και μέλλον.

Η διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος, η προστασία της ανθρώπινης υγείας και η διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων καθώς και η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων που παράγουμε ως τοπική κοινωνία- κοινότητα αποτελούν για εμάς τους βασικούς άξονες για μια σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική.

Η ενίσχυση της ασφάλειας στα Βριλήσσια αποτελεί για εμάς πρωταρχικό μέλημα. Το δημόσιο αίσθημα ασφάλειας είναι βασική κοινωνική προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ίδιας της ποιότητας ζωής στην πόλη μας και της υγιούς ανάπτυξης της τοπικής μας κοινωνίας. Επιπλέον μετά και τις τραγικές συνέπειες των πρόσφατων καταστροφών στην Αττική απαιτείται ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας.

Ο Αθλητισμός δεν είναι απλώς μια μορφή σωματικής άσκησης. Είναι τρόπος ζωής, τρόπος υγιούς κοινωνικοποίησης, θεμέλιο για τα παιδιά και τους νέους. Είναι μέσον για την ασφάλεια και την ανάπτυξη της κοινωνίας μας.

Ο Πολιτισμός ως βασική κοινωνική έκφραση αποτελεί κατά την δική μας αντίληψη ένα σύνθετο σύνολο αξιών, γνώσεων, τέχνης και Παιδείας. Η ανάπτυξή του στην πόλη μας και η δημιουργία υψηλού πολιτισμικού κεφαλαίου προς όφελος της τοπικής μας κοινωνίας μπορεί να τονώσει την ίδια την κοινωνική συνοχή και να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες για ένα νέο περιβάλλον……